نگین سرسبزگناباد - روستای زیرجان

نگین سرسبزگناباد - روستای زیرجان

نگین سرسبزگناباد  - روستای زیرجان

سید جعفر سید حسینی

آخرین نظرات
نویسندگان

مراسم جشن نیمه شعبان در روستا

به مناسبت نیمه شعبان مراسم جشنی در محل هیئت ابوالفضلی روستا برگزار خواهد شد

  • سیدجعفر سید حسینی