نگین سرسبزگناباد - روستای زیرجان

نگین سرسبزگناباد  - روستای زیرجان
سید جعفر سید حسینی
نویسندگان
آخرین نظرات

۷ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۴ ، ۲۳:۰۶
سیدجعفر سید حسینی

ا

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۴ ، ۱۸:۴۷
سیدجعفر سید حسینی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۴ ، ۰۹:۴۳
سیدجعفر سید حسینی
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۴ ، ۲۲:۴۵
سیدجعفر سید حسینی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۹۴ ، ۱۹:۳۷
سیدجعفر سید حسینی

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مراسم شب اربعین ابا عبدالله الحسین و همچنین تعزیه بازار شام در روز اربعین در هیئت ابوالفضلی روستای زیرجان برگزار میگردد .

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۴ ، ۱۵:۵۳
سیدجعفر سید حسینی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۴ ، ۱۷:۵۶
سیدجعفر سید حسینی