نگین سرسبزگناباد - روستای زیرجان

نگین سرسبزگناباد - روستای زیرجان

نگین سرسبزگناباد - روستای زیرجان

سید جعفر سید حسینی

آخرین نظرات
نویسندگان

۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

یک روز مانده به لحظه تحویل سال 96 مسیر برگشت از زیرجان به گناباد

کلیات برنامه زمان بندی انتخابات پنجمین دوره شوراها ی اسلامی روستا

ردیف

موضوع برنامه

استناد قانونی

مهلت اجرای برنامه به روز

تاریخ اجرای برنامه

 1.    1.           

تشکیل ستاد انتخابات کشور

مواد 97قانون و 24ایین نامه

تا پایان برگزاری انتخابات

مرداد 1395 

 1.   2.          

صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور

ماده 45 قانون

1

25/12/95

 1.   3.          

صدور آگهی ثبت نام از داوطلبان

ماده 45 قانون

1

25/12/95

 1.   4.          

تشکیل هیات اجرایی بخش 

ماده 32 قانون و ماده 25 آیین نامه

5

 25/12/95 تا 29/12/95

 1.   5.          

ثبت نام از داوطلبان

تبصره 1 ماده 45 قانون

7

 30/12/95 تا 6/1/96

 1.   6.          

ارسال اسامی و مشخصات داوطلبانی که توسط هیأت اجرایی مظنون تشخیص داده شده اند به منظور بررسی سوابق به مراجع قانونی توسط بخشدار

ماده 46 قانون

7(در پایان هر روز از ثبت نام)

30/12/95 تا 6/1/96

 1.   7.          

اعلام نتایج بررسیهای انجام شده درخصوص سوابق داوطلبان توسط مراجع قانونی

تبصره 2 ماده 46 قانون

10

7/1/96 تا 16/1/96

 1.   8.          

رسیدگی به صلاحیت داوطلبان درهیات اجرایی  بخش

ماده 47 قانون

7

 17/1/96 تا 23/1/96

 1.   9.           

ارسال صورت جلسه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به هیات نظارت بخش

ماده 47 قانون

1

24/1/96

 1.  10.         

اعلام نظر هیات نظارت بخش درخصوص صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که در هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند

ماده 48 قانون

7

 25/1/96 تا 31/1/96

 1.  11.          

ارسال نظر هیات نظارت بخش  به هیات اجرایی بخش

ماده 48 قانون

1

1/2/96

 1.  12.         

ابلاغ مراتب تأیید یا رد  صلاحیت به داوطلبان پس از دریافت نظر هیأت نظارت بخش توسط بخشداری

ماده 54 آیین نامه

1

2/2/96

 1.  13.         

شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در هیأت اجرایی یا هیأت نظارت بخش به هیات نظارت شهرستان

تبصره 1 ماده 50 قانون

4

 3/2/96 تا 6/2/96

 1.  14.         

رسیدگی و بررسی نهایی هیات نظارت شهرستان  به شکایات داوطلبانی که توسط هیأت اجرایی یا هیأت نظارت بخش رد صلاحیت شده اند

تبصره 3 ماده 50 قانون

10

 7/2/96 تا 16/2/96

 1.  15.         

اعلام نظر قطعی و نهایی هیات نظارت شهرستان درخصوص شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده  به بخشداری ذیربط

تبصره 4 ماده 50 قانون

1

17/2/96

 1.  16.         

تهیه و انتشار آگهی اسامی نامزدها

ماده 51 قانون

3

 18/2/96 تا 20/2/96

 1.  17.         

تبلیغات انتخاباتی

ماده 90 قانون و ماده 62 آیین نامه

7

 21/2/96 تا27/2/96

 1.  18.         

ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها و طرفداران آنان

 ماده 62 آیین نامه

1

28/2/96

 1.  19.         

اخذ رأی شمارش آرا و اعلام نتایج

ماده 7 آیین نامه

1

29/2/96

جمع ( بدون احتساب بندهای 1، 2 و5)

 

66

 25/12/95 تا 29/2/96

 

تعویض لوله های فرسوده روستا

حال و هوای ماه نوروز در زیرجان

اطلاعیه حضور در مراسم شهادت حضرت زهرا ( س )

تخریب برخی از منازل قدیمی روستا بر اثر باران های اخیر